Kontakt

Kontaktinformasjon IKAS

Styret

E-post: post@idrettsparkenkunstgress.no

Brukerkontakt

E-post: daglig.leder@orkanger-if.no

Tlf: 975 09 354

Utleieansvarlig/bestilling

E-post: baneleie@idrettsparkenkunstgress.no

Leie garderober (Hallbestyrer Orklahallen)

E-post: odd-gunnar.karlsen@orkdal.kommune.no