Styring av lysanlegg

01.12.2015

Informasjon om innstillingene på lysanleggene ved kunstgressbanene i Idrettsparken.

Banene har følgende innstillinger:

Orkla Maskin Arena

Ukedager

Lys tennes automatisk etter kl. 16:20 når det er mørkt nok og slukkes automatisk kl. 21:15. Kamplys kan settes på ved å trykke på trinn 1 på panel i OIFs klubbhus.

Helg

Lys tennes automatisk etter kl. 15:00 når det er mørkt nok og slukkes automatisk kl. 21:15. Kamplys kan settes på ved å trykke på trinn 1 på panel i OIFs klubbhus.

Orkla Kunstgress

Lys tennes automatisk kl. 16:00 og slukkes automatisk kl. 21:30 alle dager i uka.

Det presiseres at innstillingene ved lysanleggene ikke skal endres av andre enn ansvarlige utnevnt av IKAS. Ved spørsmål eller tilbakemelding om dette ta kontakt med IKAS ved Øyvind Bakken.