Status undervarme

19.11.2015

Den nye pumpestasjonen på Elkem Thamshavn er nå snart ferdig. Det er planlagt rensing av sjøvannsledning og testkjøring av anlegget i uke 48. Hvis alt går etter planen vil det gå spillvarme under banene i løpet av uke 49.

P1020137