Årlig vedlikehold på banene

23.05.2016

Denne uken vil det foregå en større vedlikeholdsjobb på kunstgressbanene i Idrettsparken. Alle tre kunstgressbanene vil bli dyp-rensket og det vil bli tilført ca 40 tonn gummigranulat på de to største banene. Denne jobben er beregnet å vare hele uken og blir utført av firmaet TeBe Sport AS, men vil ikke påvirke aktiviteten på ettermiddag/kveld.