Leie av garderober

17.11.2015

Det er mulig å leie garderober i Orklahallen ved leie av kunstgressbanene.

Det har kommet tilbakemelding fra Orklahallen om at lag som har hatt treningstid på en av kunstgressbanene har brukt garderobene i hallen uten at det har blitt avtalt på forhånd. Hvis det er behov for leie av garderober må dette bestilles direkte til Orklahallen ved hallbestyrer på epost odd-gunnar.karlsen@orkdal.kommune.no.

Faktura for garderobeleie blir fakturert av Orklahallen.